Unia Europejska

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

26.05.2020 r. Firma I. Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO”. Firma II. Hotel-Restauracja „DUO” – Iwona Piłat-Rząd podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.1 RPO WL 2014-2020.
Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja Centrum Szkoleniowo- Wypoczynkowego „Duo” w Janowie Lubelskim

  • Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 892 601, 28 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 725 692, 10 PLN
  • Dofinansowanie w kwocie: 471 699, 86 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, poprzez prace termomodernizacyjne budynku. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplej oraz zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Projekt „Rozbudowa oraz podwyższenie standardu Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego DUO” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Całkowity koszt projektu – 2 229 062,00 zł
Wartość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 087 124,50 zł

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia 0-800-888-776
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

www.lawp.lubelskie.pl
nr telefonu do Punktu Informacyjnego – 81 462 38 31
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Unia Europejska