Unia Europejska

„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Projekt „Rozbudowa oraz podwyższenie standardu Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego DUO” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Całkowity koszt projektu – 2 229 062,00 zł
Wartość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 087 124,50 zł

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia 0-800-888-776
Departament Koordynacji Projektów Europejskich
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

www.lawp.lubelskie.pl
nr telefonu do Punktu Informacyjnego – 81 462 38 31
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin