Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do składania ofert cenowych na opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji.

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO” Iwona Piłat-Rząd aplikuje o środki z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami: